Head Banner NTS-Packaging CO.,LTD.

 

บริการของเรา
           
 

 การให้บริการลูกค้า

 

บริษัท เอ็น.ที.เอส.บรรจุภัณฑ์ จำกัด เชื่อมั่นว่า การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าทุกระดับ การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอย่างเปิดเผย จริงใจ ประกอบกับความเอาใจใส่ดูแล และ รับผิดชอบ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้บริษัท ฯของเราประสบความสำเร็จในการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของบริษัทฯมีการประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเป็นประจำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่ใจว่าบริษัทฯสามารถผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้บริษัทฯมีวิธีบริการลูกค้าหลักแต่ขณะเดียวกันบริษัทฯก็ปฎิบัติตามระบบของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละรายเพื่อที่จะได้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับเจ้าของผลิตภัณฑ์  
   
     
     
           
  การจัดส่ง   ปัจจัยหลักอันหนึ่งของการให้บริการกับลูกค้าคือระบบการจัดส่งที่ครบวงจรและสมบรูณ์เป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดส่งกลอ่งกระดาษลูกฟูกถึงมือลูกค้าตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้บริษัทฯจะประเมินผลการจัดส่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่า“ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนดเวลาและครบถ้วนรวมทั้งวิเคราะห์ข้อบกพร่องในขั้นตอนการจัดส่งที่จำเป็นต้องปรับปรุงต่อไปรวมทั้งการมีพาหนะขนส่งซึ่งพร้อมให้บริการโดยพนักงานที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อให้บริการจัดส่งและการจัดการการจัดเก็บกล่องกระดาษลูกฟูกในคลังสินค้าอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยช่วยให้บริษัทฯ สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดส่งได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว  
   
     
     
           
  การรับออร์เดอร์   การจัดระบบฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของการวางแผน และบริหารงาน บริษัทฯ ได้นำระบบ Internet ผ่านทางเวบไซต์ (website) หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถือเป็นระบบการปฏิบัติการให้แข็งแกร่งนอกจากนี้ บริษัทฯใช้การสื่อสารและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และลูกค้าเพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปและเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูล/ชนิดของกล่องกระดาษลุกฟูกที่บริษัทฯ สามารถผลิตกล่องกระดาษชนิดต่างๆได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าระบุชื่อ และเลือกสรรวัตถุดิบที่ต้องการ ด้วยวิธีการง่ายๆ ในการกรอกข้อมูลที่น่าเว็บไซด์  
     
     
           
  การบริหารงาน   : แม่นยำ และรอบคอบ
การให้บริการลูกค้า และการทำงานจะผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของบริษัทด้วยมาตรฐานและคุณภาพของงานที่รัดกุม เพราะบริษัทประกอบไปด้วยทีมงานที่มีความสามารถ ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในการบริการ และการทำงานได้อย่างเต็มที่ ว่าผลของงานที่ออกมานั้นคุ้มค่าสำหรับลูกค้า จากความแม่นยำ และความรอบคอบของทีมงาน
: สะดวก และรวดเร็ว
ปัญหาด้านต่างจะถูกแก้ไขโดยทีมงานจะเข้าไปรับทราบปัญหา พร้อมแนะนำแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าซึ่งจะทราบถึงความคืบหน้าของงานตลอดเวลา นอกจากนั้นลูกค้ายังจะได้รับการบริการที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจในการบริการ
: ไม่เอาเปรียบ
บริษัทจะคำนึงถึงภาระ ค่าใช้จ่ายของลูกค้าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เต็มไปด้วย เนื้อหาของการให้บริการที่คุ้มค่า ตลอดจนบริษัทจะเข้าไปช่วยให้คำปรึกษา การวางแผนสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จากผลของงานที่ออกมาอย่างคุ้มค่าตรงตามเป้าหมาย
 
     
     
           
 

 

     

 
   

 

   
     

QR Code NTS-Packaging

 

NTS-Packaging CO.,LTD.

8 ซอย อ่อนนุช 65 แยก 15 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 0-2322-0066-8 Mobile : 081-311-3611,089-488-2188
Fax : 0-2322-0065
  

Copyright@2017 NTS-Packaging (Thailand).
ALL RIGHTS RESERVED.

 

 

ผู้ผลิตและจำหน่าย

Design by SiamTransfer Network